Κάτω απ’τη Γέφυρα “Σολομώντεια λύση”

Η Σολομώντεια λύση είναι θέατρο για παιδιά και το γέλιο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό «εργαλείο» σ’ αυτό το είδος θεάτρου. Τα παιδιά

Read more

Copyrighted Image