Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις! Skrow “Το Κάτι σαν κομμάτι”

Εμπνευσμένο από «Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο» του  Shel Silverstein. «Θέλω να κυλήσω», είπε το Κάτι-Σαν-Κομμάτι. Αλλά

Read more

Copyrighted Image